Wie is ons?

Leer meer oor MBD

Matzikama Begrafnisdienste is in 2004 gestig met die doel om ‘n plaaslike onderneming te bedryf wat ‘n diens aan die omgewing kan lewer en terselfdertyd werk kan verskaf.

Matzikama Begrafnisdienste het in 2013 twee nuwe takke geopen, naamlik Calvinia en Touwsrivier. 

Ons is betrokke by talle gemeenskapsprojekte wat ‘n bydrae tot ons gemeenskappe lewer. Matzikama Begrafnisdienste het ook in 2014 met Omgee-Projekte in ons bedieningsarea begin. Daar word onder meer geleenthede vir skole en kerke geskep om met geestelike boeke en Bybel-projekte geld in te samel.

Matzikama Begrafnisdienste is ‘n goedgekeurde finansiële-diensteverskaffer. Ons bied begrafnispolisse in groepsverband aan vir alle besighede, asook boere.

Al ons agente is goed opgelei om u van kundige advies te voorsien. MBD is ook ‘n lid van die Nasionale Begrafnisondernemings-vereniging van Suid-Afrika (NBOV). Ons meer as 9 000 gelukkige polishouers kan van ons ondersteuning getuig. Ons doen ons bes om in ons polishouers se versoeke en behoeftes te voorsien.

Wat bied ons?

  • Ons bied begrafnispolisse vir individue, families en in groepsverband vir plase en besighede aan. 
  • Ons finansiële adviseur kan ook lewensdekking en uittree-annuïteite skryf.
  • Ons span kan u bystaan met die reël van ‘n begrafnis. Ons kan selfs help met klein reëlings, soos om blomme te voorsien.
  • MBD kan verassings organiseer om seker te maak dat u geliefde se wense uitgevoer word.
  • Ons het ‘n netjiese vertoonkamer waar u kan kyk na kiste waarin u geliefde begrawe kan word. Ons personeel kan vir u bystaan om die beste keuse te maak.

 

Ons adres

Dorpstraat 5

Vredendal, 8160

E-pos ons

info@mbdsa.com

GOEDGEKEURDE FINANSIËLE DIENSTE VERSKAFFER FSP NO: 30309. Lid van die NBOV.