Dienste

 

Matzikama Begrafnisdienste sal verseker dat betroubare dienste aan kliënte verskaf word. Hieronder is beskikbare dienste wat gelewer word deur ons vriendelike personeel.

Begrafnisse

Ons reël begrafnisse volgens ons kliënte se verwagtinge en behoeftes. Dit sluit in alle dienste van die oomblik wat iemand sterf tot nadat die begrafnis afgehandel is.

Gedenkdienste

Tydens ’n gedenkdiens neem familie en vriende afskeid van hul geliefde. Ons sal die familie bystaan om die gedenkdiens te reël sodat hulle op ’n waardige wyse kan afskeid neem.

Verassings

MBD staan die naasbestaandes by om al die reëlings vir ’n verassing te tref. Ons onderhandel namens die familie met die krematorium en maak seker dat die familie se wense uitgevoer word.

Vervoer van oorskot

Tydens begrafnisse vervoer ons die kis na die huis, kerk en die begraafplaas volgens die familie se wens. Ons kan ook die oorskot oor lang afstande vervoer indien nodig. ’n Familiemotor kan op aanvraag beskikbaar gestel word.

Blomme

Ons reël blomme namens ons kliënte volgens hul behoeftes. Kunsblomme van verskillende vorms en kleure is ook beskikbaar.

Grafstene

Ons maak gebruik van die dienste van verskillende verskaffers om aan ons kwotasies te voorsien, grafstene te verskaf en op te rig. Tweede bewoording en herstelwerk aan grafstene kan gereël word by privaat diensteverskaffers.

Hantering van eise

Ons hanteer begrafnisversekeringseise van verskillende maatskappye namens ons kliënte. Die meeste versekeringsmaatskappye betaal eise binne 48 uur uit nadat hulle alle dokumente ontvang het.

Kiste-vertoonkamer

Ons het 'n netjiese vertoonkamer waar familie verskillende soorte kiste kan besigtig en keuses kan uitoefen. Ons hou ’n groot verskeidenheid kiste in voorraad sodat families ’n groter keuse het.

Nasorg

Een van die mees traumatiese tye in enige mens se lewe is wanneer ’n geliefde sterf. Indien u berading en ondersteuning nodig het sal ons leiding en emosionele bystand verskaf.

Voorafbeplanning

Ons kan u help om u begrafnis vooruit te beplan. Dit sal verhoed dat familielede moeilike besluite moet neem tydens hulle rouproses.

Groepbegraf-
nisversekering

Ons doen ook groepbegrafnisversekering vir groepe, waar jy jou klublede, werknemers, familielede en kliënte kan verseker.

Vooruitbeplanner

Klik hier en laai ons Vooruitbeplanner af wat jy kan druk en invul.

GOEDGEKEURDE FINANSIELE DIENSTE VERSKAFFER FSP NO :30309