OMGEE


Ons visie is om vir ons kliënte en die gemeenskap om te gee deur ons waardes uit te leef met:


Respek
Menslikheid

U voorkeure vir 'n begrafnis is ons voorkeure.
Laat ons u help, ons gee om.

Ons dienste aan jou

Begrafnisse

Ons reël begrafnisse volgens ons kliënte se verwagtinge en behoeftes. Dit sluit in alle dienste van die oomblik wat iemand sterf tot nadat die begrafnis afgehandel is.

Gedenkdienste

Tydens ’n gedenkdiens neem familie en vriende afskeid van hul geliefde. Ons sal die familie bystaan om die gedenkdiens te reël sodat hulle op ’n waardige wyse kan afskeid neem.

Verassings

MBD staan die naasbestaandes by om al die reëlings vir ’n verassing te tref. Ons onderhandel namens die familie met die krematorium en maak seker dat die familie se wense uitgevoer word.

Vervoer van oorskot

Tydens begrafnisse vervoer ons die kis na die huis, kerk en die begraafplaas volgens die familie se wens. Ons kan ook die oorskot oor lang afstande vervoer indien nodig. ’n Familiemotor kan op aanvraag beskikbaar gestel word.

Voorafbeplanning

Ons kan u help om u begrafnis vooruit te beplan. Dit sal verhoed dat familielede moeilike besluite moet neem tydens hulle rouproses.

Grafstene

Ons maak gebruik van die dienste van verskillende verskaffers om aan ons kwotasies te voorsien, grafstene te verskaf en op te rig. Tweede bewoording en herstelwerk aan grafstene kan gereël word by privaat diensteverskaffers.

Nasorg

Een van die mees traumatiese tye in enige mens se lewe is wanneer ’n geliefde sterf. Indien u berading en ondersteuning nodig het sal ons leiding en emosionele bystand verskaf.

Groepbegrafnisversekering

Ons doen ook groepbegrafnisversekering vir groepe, waar jy jou klublede, werknemers, familielede en kliënte kan verseker.

  • Van die eerste keer wat ek Matzikama Begrafnisdienste gaan sien het,  het hulle my met baie respek en simpatie behandel.
    Jean Nieuwoudt
  • Matzkikama Begrafnisdienste het ons op ons eerste afspraak as familie vertel van hulle kiste, grafstene en kostes. Hulle diens was wonderlik en spoedig.
    Jacob Mkumani
  • Ek is baie be ï ndruk met Matzkikama Begrafnisdienste se diens, dit is spoedig en effektief. Ek het van dag een af geweet ek is in goeie hande. Hulle het my met respek behandel. Op hulle kan jy altyd staat maak.
    Johannes  ​van Wyk​
GOEDGEKEURDE FINANSIELE DIENSTE VERSKAFFER FSP NO :30309